مزایای خطکش دیجتال نوری MENANIK

خطکش دیجیتال نوری MENANIK

خطکش دیجیتال نوری MENANIK دارای دو لایه گردگیر می‌باشد 

مزایای نمایشگر دیجیتال MENANIK

نمایشگر دیجیتال MENANIK

نمایشگر دیجیتال MENANIK علاوه بر نمایش دقیق میزان جابجایی خطکش دیحیتال، دارای قابلیتهای گسترده‌ای میباشد. استفاده از این قابلیتها باعث افزایش سرعت انجام کار و سهولت ماشینکاری میشود.